Puhetta kuluttajaluotoista ja niiden hinnoittelusta

Viime päivinä on keskustelu paljon erityisesti kuluttajaluottolainsäädännöstä sekä sen muuttamisesta, jonka pyrkimyksenä tulisi olla tarkistaa kuluttajaluottojen kohtuuttomia sopimusehtoja. OK Money on yksi kuluttajaluottomarkkinoilla olevista vastuullisista toimijoista. Lainamme sekä korkomme ovat markkinoiden edullisimpia. Valitettavasti osa kilpailijoistamme vielä tänäkin päivänä hinnoittelee lainojaan korkeilla koroilla, jotka voivat takaisinmaksun koittaessa tulla kuluttajalle täytenä yllätyksenä.

Toimintamme läpinäkyvyys ja vastuullisuus

Toiminnassamme uskomme kuluttajaystävällisyyteen, hinnoittelun läpinäkyvyyteen sekä toimintamme nopeuteen ja luotettavuuteen. OK Money kuuluu osaksi vakavaraista DFC Nordic Oy:ta, joka on vastuulliseesti luotonannon kriteereitä noudattava kuluttajalainayritys. Kerromme sivuillamme selkeästi sekä brändimme että DFC Nordicin toiminnasta. Luotonannon kriteereihin kuuluu muun muassa riittävien ennakkotietojen antaminen sekä maksuton luoton ennenaikainen takaisinmaksaminen.

Miten ja kenelle myönnämme lainaa?

Myönnämme lainaa ainoastaan 20-75 vuotiaille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Lainahakemuksessa teetätämme luottokyselyn, jonka tarkoituksena on varmistua lainanhakijan takaisinmaksukyvystä. Vaadimme myös aina tuloselvityksen, jolla tarkistamme että lainanhakijan tulot ja menot ovat riittävät haettavan lainan takaisinmaksun kannalta. Lainansaannin edellytyksenä on, että lainanhakija valtuuttaa meidät tarkistamaan hänen tietonsa Suomen Asiakastieto OY:lta. Myönnämme lainoja siis henkilöille, joilla on tuloselvityksen mukaisesti riittävä takaisinmaksukyky haettuun lainaan nähden. Kuukausilyhennyksen jälkeen kuluttajalla tulee jäädä talouteen riittävästi varoja normaaliin muuhun elämiseen. Tuloselvityksellä haluamme täten myös huolehtia omalta osaltamme siitä ettei asiakkaidemme talous mene liian tiukalle. Vaadimme myös aina pankkitunnistautumisen henkilöllisyyden varmistamiseksi ennen kuin maksamme rahat lainanhakijan tilille.

Takaisinmaksujemme läpinäkyvyys

Uutisoinnissa on tullut vastaan tilanteita, joissa korkokattosääntelyn soveltamisalan ulkopuolisissa kuluttajaluotoissa sovelletaan 400%:n todellisia vuosikorkoja. Tällöin takaisinmaksettava todellinen lainasumma tulee kohtuuttoman korkeaksi. Lainojemme kustannukset ovat aina selkeästi esillä sivuillamme sekä lainalaskurimme kertoo kokonaiskustannukset kulloinkin haettavasta lainasta. Lainamme ovat edullisimpia kuluttajaluottomarkkinoilla. Lainalaskurimme kertoo selkeästi maksuerien määrän, lyhennettävän summan, pääoman, nostopalkkion sekä maksettavan koron.

Puhetta maksuhäiriömerkinnöistä

Suomen Asiakastieto Oy (2016) kertoi Suomessa olevan 372 800 maksuhäiriöistä henkilöä vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Luku on kasvanut edelliseen vuoteen nähden 5000:lla merkinnällä. Emme myönnä lainoja henkilöille joilla on maksuhäiriöitä, sillä haluamme varmistua asiakkaan takaisinmaksukyvystä. Lisäksi myönnämme lainauskiellot niitä haluaville. Lainamme ovat tarkoitettu tilapäisiin ja yllättäviin menoihin jatkuvan kuluttamisen sijaan. Lähtökohtaisesti pyrimme aina sopimaan kuluttajan kanssa uuden maksusuunnitelman, mikäli hänellä tulee vaikeuksia lainan takaisinmaksussa. Maksuvaikeudet tulevat harvoin yllättäen ja kannustamme kuluttajia seuraamaan tarkasti omaa talouttaan sekä suhteuttamaan menoja aina todellisiin tuloihin.

Kysymys on mielestämme yhteiskunnallisesti tärkeästä asiasta ja haluamme osaltamme kantaa vastuumme toimimalla vastuullisesti sekä luotettavasti tiukasti lainsäädäntöä noudattaen.

Lämpimin syysterveisin,

Heini OK Moneylta

« Takaisin Blogin etusivulle